ஆனந்த வாழ்வு  அன்புள்ளங்களே!

        உலகம் பலவித மாறுதல்களை சந்தித்த வண்ணம் இருக்கிறது. மாற்றம் மட்டுமே மாறாது நிகழ்கிறது. இதில் மனிதன் வாழும் விதம் மட்டும் விதிவிலக்கல்ல. இன்றைய உலகில் மனிதன் மன நிறைவுடன் வாழ புதுமைகளை அறிவதும், அத்துடன் ஒத்திசைவு கொள்ளவதும் அவசியமாகும்.

     இதனை மனதில் கொண்டு துவங்கப்பட்டது " ஆனந்த வாழ்வு" என்ற போதனை வகுப்பு. இது பிரதி மாதம் இரண்டாவது சனி மற்றும் ஞாயிறு காலை எட்டு மணி நாற்பத்தி ஐந்து வினாடி முதல் மாலை ஐந்து மணி முப்பது வினாடி வரை நடைபெறும்.

பாடம் மற்றும் கால அட்டவனை.

1. நீதான் கடவுள் .                 9.00 - 10.30.

     தேநிர் இடைவேளை -   10.30 - 11.00.

2. பிறப்பின் வகைகள்.      11.00 - 12.30.
   
    உணவு இடைவேளை -  12.30 -  1.30.    

3. துன்பம் ஏன்.                       1.30 -  3.00.

      தேநிர் இடைவேளை -   3.00 -  3.30.

4. வாழ்வது எப்படி.              3.30 -  5.00.

      முதல் நாள் முடிவு.

5. மனதின் செயல்திறன்.    9.00 - 10.30.

      தேநிர் இடைவேளை -    10.30 - 11.00.

6. முழுமையான நான்.       11.00 - 12.30.

      உணவு இடைவேளை -   12.30 -  1.30.

7. மரணம்.                                     1.30 -  3.00.

        தேநிர் இடைவேளை -      3.00 -  3.30.

8. ஆனந்த வாழ்வு.                    3.30 -  5.00.       இது யோகக்குடிலில் (A/C Hall) நடைபெறும். ஐம்பது இருக்கைகள் என்பதால் முன்பதிவு அவசியமாக்கப்பட்டுள்ளது.

                    இந்த வகுப்பை உங்கள் பகுதியில் நடத்த நீங்கள் விரும்பினால் எங்களை தெடர்புக் கொள்ளவும். இதை ஒருநாளில் நடத்த கிழ்கண்ட அடவனைப்படி நடத்தலாம்.

பாடம் மற்றும் கால அட்டவனை.

1 - நீதான் கடவுள்.           8.00    -   9.15 இடைவேளை -    9.15 -  9.30

2 - பிறப்பின் வகைகள்  9.30    - 10.45 இடைவேளை -  10.45 - 11.00

3 - துன்பம் ஏன் .               11.00   - 12.15 இடைவேளை -  12.15 -  13.00 ( மதிய உணவு)

4 - வாழ்வது எப்படி.       13.00   - 14.15 இடைவேளை -  14.15 - 14.30

5 - மனதின் செயல்திறன். 14.30   - 15.45 இடைவேளை -  15.45 - 16.00

6 - முழுமையான நான். 16.00   - 17.15 இடைவேளை -  17.15 - 17.30

7 - மரணம்.                          17.30   - 18.45 இடைவேளை -  18.45 - 19.00

8 -ஆனந்த வாழ்வு.            19.00   - 20.15. 

இந்த வகுப்பில்..

௧. நான் யார் ? என்ற கேள்விக்கு பதிலும் 
௨. எப்படி வாழ்வது ? என்ற கேள்விக்கு தீர்வும் 
௩, துன்பம் ஏன்? என்ற கேள்விக்கு முடிவும் 
௪. இன்பமாய் வாழ வழிகளை ஆராய்ந்து 
௫. மரணத்தையும் மகிழ்வாக ஏற்கும் பக்குவத்தையும் 

                       போதித்து, நடைமுறை சிக்கல் ஏதும் இன்றி தன்னை இன்பமாய் பராமரிக்கும் உத்திகள் கற்று தரப்படும். 

முன் மாதிரியை காண  இந்த லிங்கை அழுத்தவும் 

மேலும் ஒரு மும் மாதிரி  

வகுப்பு பற்றிய தகவல்கள்.
காலம் : இரண்டு நாள் காலை 8.45 முதல் மாலை 5.30 வரை.
கட்டணம் : ஐந்தாயிரம் ருபாய் .  (5000)

 
                             
                          
email - yogakudil@gmail.com.
         

அடுத்த வகுப்பு நடைபெறும் நாள் -  12.1.2019 - 13.1.2019
பிரதிமாதம் இரண்டாம்  சனிக்கிழமை அதை தொடர்ந்த ஞாயிற்றுக்கிழமை.


https://www.youtube.com/playlist?list=PLXzX9wD_JRiG-CDpObig7hqiGzj7Zsg85


https://youtu.be/mC9-V62z_8c
கோயம்பேடு முதல் யோககுடில் வரை காட்டும் வழித்தடம் 

வில்லிவாக்கம் ரயில் நிலையத்தில் இருந்து யோகக்குடில் வழித்தடம்