Wednesday, June 23, 2021

பொய் பேசும் சந்தர்ப்பம் ஏற்படுகிறது, இதை மறைக்க மேலும் பொய் பேசும் நிலை ...

மேல் அதிகாரி செய்யும் தவறுகளை சுட்டிக்காட்டலாமா?

ஹோட்டலில் உணவை வீணாக்குபவர்களை பற்றி உங்கள் கருத்து.

Daily Message -729

எனக்கு ஏற்படும் ஆன்மீக அனுபவத்தை பிறருடன் பகிரலாமா?