Wednesday, June 15, 2022

உறவுகளைப் போல் சில பொருட்களையும் பிரிய முடிவதில்லையே ஏன்? #relation #re...

உபதேசம் அனுபவ பகிர்வு - பாலசுப்பிரமணியன் #shorts

பணம் சம்பாதிக்க தெரியாதவர்களுக்கு உங்கள் அறிவுரை என்ன? #earnmoney #advice