Friday, September 08, 2023

துரோகத்தை மறக்க வழி என்ன? ~ What is the way to forget betrayal? #forget ...

தைரியம் எப்போது பிறக்கிறது? ~ When is courage born? #when #courage #born

துன்பத்திற்கு காரணம் பழக்கமா? அறியாமையா? #habits #suffering #ignorance

சிவயோகியுடன் தாய்லாந்து சுற்றுப்பயணம் 28-08-2023 To 02-09-2023 #pattaya...

திருமிகு.ராஜா - சென்னை 5 நாட்கள் வாழ்வியல் வகுப்பு அனுபவ பகிர்வு