Tuesday, January 31, 2023

எனக்காக 40 நாட்கள் அறிவிப்பு

உங்கள் ஆன்மீகத்தையும் வல்லரசு கட்சியையும் தமிழ்நாடு ஏற்றுக்கொண்டால் வருங...

சதாசர்வ காலமும் எண்ணம் எழுந்து கொண்டேயிருப்பதை தடை செய்வது தான் யோகமா?