Monday, November 28, 2022

கோயில்களில் சித்தர் என்று சுற்றித்திரிபவர்களை வணங்குகிறார்களே ஏன்?

எனக்கு முன் வைக்கப்படும் கேள்விக்கு எதிர்வினையாற்ற வேண்டுமா அமைதியாக இரு...

குழந்தைகளை கண்டால் என்னை மீறி மகிழ்ச்சி ஏற்படுவது ஏன்?

அளவறிந்து மது அருந்தலாமா?

பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்தால் ஞானம் அடையமுடியாதா?