Wednesday, April 28, 2021

யோகப்பயிற்சி செய்வதால் உடல் நோய்கள் அனைத்து சரியாகுமா?

நான் எப்பொழுதும் உற்சாகமாகவும் கொண்டாட்டமாகவும் இருப்பது எப்படி?

நான் என் மீது கவனத்தைச் செலுத்தி என்னை நான் அக்கறையுடன் பராமரிப்பது எப்படி?

திருக்குறள் -146 பிறனில் விழையாமை

Daily Message - 679